CÜBBELİ AHMET HOCA

CÜBBELİ AHMET HOCA


95-Mücerrebatı Senüsi Tercümesi 95-Mücerrebatı Senüsi Tercümesi
Lâlegül Avrupa
28% indirim

95-Mücerrebatı Senüsi Tercümesi

18,00€ 25,00€

Tesirleri tecrübe ile sabit olan faydalı dualar, zikirler havas ve terkibi şerifler ile alaklı kitap. Risalei ahmediyyenin 95. risalesi olup dualar ve zikirler başlığındaki 30. eserdir. Bu eserin tercümesi cübbeli ahmet hocaya aittir. içeriğinde daha..

01 - DUÂLARIM 01 - DUÂLARIM
Lâlegül Avrupa
37% indirim

01 - DUÂLARIM

19,00€ 30,00€

Evvelce bu hususta birçok kitap yazılmışsa da, bir çoğu kaynakları belirtilmeksizin hazırlandığından ilmî bir eser olarak kabul edilmemekte, bir kısmı da çok kısa olduğundan yeterli görülmemektedir.Bu aciz kardeşiniz, elinizdeki bu kitapta, Efendimiz..

02 - SELÂM RİSÂLESİ 02 - SELÂM RİSÂLESİ
Lâlegül Avrupa
40% indirim

02 - SELÂM RİSÂLESİ

9,00€ 15,00€

Muhterem Kardeşlerim!Selam konusu, Müslümanların en mühim meselelerinden ve en önemli özelliklerindendir. Nitekim bu risalemizde rastlayacağınız bir hadis-i şerifte de beyan edildiği gibi; selam vermek, İslam'ın emrettiği amellerin en hayırlısıdır.Se..

03 - FITRAT-İ TAĞYİR RİSALESİ 03 - FITRAT-İ TAĞYİR RİSALESİ
Lâlegül Avrupa
25% indirim

03 - FITRAT-İ TAĞYİR RİSALESİ

7,50€ 10,00€

Bu risâlemizde yaratılışa müdahale sayılmadığından dolayı serbest olan bazı tüylerin alınmasını da bütün tafsilatıyla açıkladık ki, siz kardeşlerimizce İslâmın serbest ve yasakları daha iyi anlaşılarak, Mevlâ Te‘âlâ'nın rızasını kazanıp gazabından ku..

04 - KUR'ÂN-I MECİD RİSÂLESİ 04 - KUR'ÂN-I MECİD RİSÂLESİ
Lâlegül Avrupa
40% indirim

04 - KUR'ÂN-I MECİD RİSÂLESİ

9,00€ 15,00€

Müslümanların en çok okumaları ve anlayıp amel etmeleri gereken kitap, Kur'ân-ı Kerim olduğu halde Hazreti Kur'ân'ın terk edildiği, raflara kaldırılarak mezarlık kitabı haline getirildiği, ahkâmının tatbik edilmediği şu günümüzde, elbetteki Kur'ân-ı ..

05 - KUR'ÂN-I HAKÎM RİSÂLESİ 05 - KUR'ÂN-I HAKÎM RİSÂLESİ
Lâlegül Avrupa
40% indirim

05 - KUR'ÂN-I HAKÎM RİSÂLESİ

9,00€ 15,00€

Şu bilinsin ki bu Risâlemizde üzerinde durduğumuz ilk konu, Kur'ân-ı Kerim'i okumanın edepleriyle ilgilidir. Bunlar da başlıca on tanedir. Malum olduğu üzere, istedikleri şeylere ulaşmaktan mahrum olanlar, ancak o şeye kavuşmak için riayet edilm..

06 - NÜZÛL-İ MESÎH RİSÂLESİ 06 - NÜZÛL-İ MESÎH RİSÂLESİ
Lâlegül Avrupa
50% indirim

06 - NÜZÛL-İ MESÎH RİSÂLESİ

10,00€ 20,00€

Ehli Sünnet vel Cemaat itikadının en önemli maddelerinden biri de hiç şüphesiz ki İsa (Aleyhisselam)ın yahudiler tarafından çarmıha gerilerek öldürüldüğü şeklindeki batıl inancı reddedip, O'nun Allah-u Te‘âlâ tarafından, diri olarak ikinci kat semaya..

07 - İ'TİKÂD RİSALESİ 07 - İ'TİKÂD RİSALESİ
Lâlegül Avrupa
34% indirim

07 - İ'TİKÂD RİSALESİ

9,90€ 15,00€

Resûlüllah (Sallalahu Aleyhi ve Sellem) arkasından ümmetinin yetmiş üç fırkaya ayrılacağını, bunlardan yetmiş ikisinin dalâlette kalıp cehenneme uğrayacağını ancak Resûlüllah (Sallalahu Aleyhi ve Sellem)’in ve ashabının yolu üzere inanıp yaşayan “Ehl..

08 - TASAVVUF RİSÂLESİ 08 - TASAVVUF RİSÂLESİ
Lâlegül Avrupa
37% indirim

08 - TASAVVUF RİSÂLESİ

9,50€ 15,00€

Son ve ekmel din olan ve on beş asırdan beri temel kaynakları Allah-u Te‘âlâ'nın izniyle muhafaza edilerek bize kadar ulaşmış bulunan İslam Dîni, kıyamete kadar insanları nura, hidayete ve kurtuluşa çağırmaya devam edecektir.İnsanlar için dünya ve ah..

09 - ABDEST RİSÂLESİ 09 - ABDEST RİSÂLESİ
Lâlegül Avrupa
38% indirim

09 - ABDEST RİSÂLESİ

10,50€ 17,00€

ABDEST RİSALESİBilindiği üzere, insanın ilmihâlini öğrenmesi farzdır. Nitekim Enes ibni Mâlik (Radıyallahu Anh)dan rivayet edilen:"İlim aramak her müslüman üzerine farzdır.”(İbni Mâce, Mukaddime: 17 No:224, 1/81, Taberânî, el-Mu'cemii’lKebîr, No..

10 - TARÎKAT-I 'ALİYYE'DE RÂBITA-İ CELİYYE 10 - TARÎKAT-I 'ALİYYE'DE RÂBITA-İ CELİYYE
Lâlegül Avrupa
56% indirim

10 - TARÎKAT-I 'ALİYYE'DE RÂBITA-İ CELİYYE

16,00€ 36,00€

Şu bir hakikattir ki, hastalandığı zaman kendi kendisini tedavi etmeye kalkmadan bir doktor aramak, üstelik sıradan bir doktora gitmeyip, sahasında mahir ve maruf bir doktoru arayıp bulmak ve o doktorun tavsiyelerine en küçük bir tereddüt göstermeden..

11 - ŞECERE-İ NEBEVİYYE RİSÂLESİ 11 - ŞECERE-İ NEBEVİYYE RİSÂLESİ
Lâlegül Avrupa
31% indirim

11 - ŞECERE-İ NEBEVİYYE RİSÂLESİ

9,00€ 13,00€

Adem oğlu, Şîs oğlu, Enûş oğlu, Kaynan oğlu, Mehlâyîl oğlu, Yârid oğlu, Ehnûh oğlu, Müttûşelah oğlu, Lemk oğlu, Nuh oğlu, Sam oğlu, Erfahşez oğlu, Şâleh oğlu, Âbir oğlu, Fâniğ oğlu, Erğû oğlu, Sârûğ oğlu, Nâhûr oğlu,Târeh oğlu, İbrahim oğlu, İsm..

12 - PEYGAMBER EFENDİMİZİ HANGİ DUÂLARLA RÜYADA GÖRÜRÜZ 12 - PEYGAMBER EFENDİMİZİ HANGİ DUÂLARLA RÜYADA GÖRÜRÜZ
Lâlegül Avrupa
40% indirim

12 - PEYGAMBER EFENDİMİZİ HANGİ DUÂLARLA RÜYADA GÖRÜRÜZ

9,00€ 15,00€

Allah-u Te‘âlâ’ya nihayetsiz hamd-ü senâlar olsun,Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)e, Ehi-i Beyt’ine ve ashabına salevât-ı hüsnâdan ve medhiyyât-ı esnadan sonra deriz ki;Bazı ihlaslı kardeşlerimiz Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)i..

13 - ORUÇ RİSÂLESİ 13 - ORUÇ RİSÂLESİ
Lâlegül Avrupa
38% indirim

13 - ORUÇ RİSÂLESİ

10,00€ 16,00€

Bütün hamdler, Allâh-u Te’âlâ’ya mahsustur.Efdal salâtlar ve ekmel selamlar, gönderilenlerin efendisi Ahmed-i Mahmûd-u Muhammed Mustafâ (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)e, Ehl-i Beyt’ine ve Ashâbına olsun.Bundan sonra! Şüphesiz ki İslam’ın temel farzları..

14 - DÜRR-Ü MEKNÛN KASÎDESİ 14 - DÜRR-Ü MEKNÛN KASÎDESİ
Lâlegül Avrupa
43% indirim

14 - DÜRR-Ü MEKNÛN KASÎDESİ

8,50€ 15,00€

Elli üç beyitten müteşekkil bu kaside evvelce bu fakirde mahtuta (yazma) olarak mevcuttu ki bu eser, 1306 sene-i hicriyyesinde, Muhammed Şevki Efendi'nin telâmîzinden olan Bakkal Ârif nâmıyla maruf es-Seyyid el-Hac Ahmed el-Arif (Rahime humullah) tar..

15 - RECEB-İ ŞERÎF RİSÂLESİ 15 - RECEB-İ ŞERÎF RİSÂLESİ
Lâlegül Avrupa
44% indirim

15 - RECEB-İ ŞERÎF RİSÂLESİ

10,00€ 18,00€

Çok muhterem okuyucularım!Senelerdir sohbetlerimizi takip eden cemaatlerimizin yakinen bildiği üzere; mübarek üç aylar geldiğinde, receb-i şerîfe ile ilgili dua ve zikirleri levhalara bastırıp dağıtıyorduk.Tabi ki bu, hem kalıcı olmuyor, hem de bir n..

Gösterilen: 1 ile 16 arası, toplam: 106 (7 Sayfa)